Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Vlasnici - suvlasnici stambene zgrade

Vlasnici nekretnine mogu biti pojedinačni vlasnici ili suvlasnici nekretnine. Pod nekretninom podrazumijevamo zemljište i ono što je s njime trajno povezano, a može se nalaziti u razini, ispod razine ili iznad razine zemlje. Da bi postojao potpuno uređen suvlasnički odnos na nekoj nekretnini potrebno je utvrditi tko je vlasnik kojeg posebnog dijela zgrade, a što spada pod zajedničko vlasništvo.

Posebni dio neke nekretnine može biti stan, poslovni prostor, garaža, a zajednički dio je npr. krov, stubište, dizalo, fasada

Prava i obveze vlasnika - suvlasnika

Suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju, dužni su odrediti osobu koja će obavljati poslove zajedničkog upravitelja i osnovati zajedničku pričuvu. Oni odlučuju o svim pitanjima koja se tiču zajedničkih dijelova i uređaja zgrade sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Međuvlasničkog ugovora i ostalih propisa.

Suvlasnici donose odluke o poduzimanju poslova redovite uprave i izvanrednih poslova u pisanom obliku s tim da međusobne odnose mogu odrediti pisanim sporazumom.

Poslovi redovite uprave vlasnika stambene zgrade podrazumijevaju:

 • godišnji ili višegodišnji program održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
 • godišnji plana prihoda i rashoda zgrade
 • prihvaćanje godišnjeg izvješća o radu
 • stvaranje primjerene zajedničke pričuve
 • uzimanje zajmova zbog pokrića troškova održavanja koji nisu pokriveni pričuvom, a potrebni su za obavljanje poslova urednog održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od jedne godine
 • osiguranje zgrade
 • imenovanje i opoziv predstavnika suvlasnika
 • imenovanje i opoziv zajedničkog upravitelja
 • imenovanje i opoziv nadstojnika
 • određivanje kućnog reda
 • iznajmljivanje i davanje u zakup te otkazivanje stanova i drugih samostalnih prostorija na kojima nije uspostavljeno etažno vlasništvo
 • odluke o ostalim poslovima koje predloži upravitelj ili najmanje 1/3 suvlasnika

 

Odluke o poduzimanju redovnih poslova upravljanja smatraju se donesenim kada se za njih izjasne suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova. Za donošenje odluka o poduzimanju izvanrednih poslova upravljanja potrebna je suglasnost svih suvlasnika.

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

 • za pripremu potrošne tople vode,
 • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer