Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Telekomunikacije

Telekomunikacijska infrastruktura

TELEKOMUNIKACIJSKI UREĐAJI, TELEKOMUNIKACIJSKE I DRUGE KABELSKE INSTALACIJE U ZGRADAMA

Prema Uredbi o održavanju zgrada (NN64/1997) zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade smatraju se telefonske instalacije, televizijske i radio antenske instalacije do mjesta razdavajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade. Iz te definicije proizlazi pravo i obveza vlasnika za održavanje navedenih instalacija, koje se međutim poput drugih obveza održavanja  nije ispunjavala, što je rezultiralo vrlo lošim stanjem spomenutih instalacija.

Zbog različitih tehnologija koje koriste za produkciju svoje usluge, razni kabelski operateri (u koje možemo ubrojiti telekomunikacijske operatere, kao i operatere kabelske televizije) žele postaviti svoje kabele (optičke, UTP ili sl, koaksijalne) unutar zgrada.


Kako je navedeno područje nedovoljno regulirano propisima i zakonski usvojenim standardima, sve češća je situacija da svaki zainteresirani operater ruši i buši po zajedničkim dijelovima zgrade vodeći svoje kabele. Stoga se ukazala potreba za definiranjem pravila ponašanja (operatera, ali i stanara – vlasnika stambenih zgrada) i načina izvođenja spomenutih instalacija u postojećim i novim zgradama.

Svrha definicija i savjeta u prvom redu je smanjivanje nepotrebnih rušenja i devastacija zajedničkih dijelova zgrade, omogućavanje korištenja istih kabelskih trasa svim pružateljima usluga i  za stanare omogućavanje izbora između više pružatelja usluga i uvođenje reda u zgradama.

 

 

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer