Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

PLIN U KUĆANSTVU NIJE OPASAN AKO SE PRAVILNO KORISTI

 MJERE SIGURNOSTI:
•  bocu uvijek držati uspravno i sa zatvorenim ventilom
•  smještaj boce mora biti jednak ili viši od okolne površine, ne koristiti i čuvati boce s plinom uprostorijama nižim od okolnog terena (podrumi, stepeništa)
•  ne izlagati plinsku bocu izvorima topline, odnosno temperaturi višoj od 40°C (sunce, vatra, itd.)
•  mjesto gdje je boca pohranjena potrebno je redovito provjetravati
•  koristiti samo dopuštene materijale i predviđena trošila
•  pri svakoj zamjeni plinske boce zamijeniti postojeću brtvu na spojnoj matici (holenderu), te
• provjeriti ispravnost gumene cijevi
•    ne spajati bocu na trošilo bez regulatora tlaka
•  opremu je potrebno redovito kontrolirati
•  popravke plinskih trošila obavezno povjeriti ovlaštenom serviseru
•  pri zamjeni boce strogo je zabranjeno pušiti i prilaziti otvorenim plamenom
•  ne koristiti boce specijalne namjene s oznakom TF na tijelu boce (tekuća faza)
•  pridržavati se uputa proizvođača plinskih trošila
•  držati plinsku bocu podalje od dohvata djece
•  radi zaštite krajnjeg korisnika, PROplin je uveo dodatnu zaštitu putem termoskupljajuće folije oko pakovine boce, te na taj način pruža dodatnu sigurnost i pouzdanost plinske boce

VAŽNI SAVJETI ZA POSTUPANJE S PLINSKIM INSTALACIJAMA I PLINSKIM BOCAMA
Vodite pozornost i o slijedećem:

• plinarske radove na Vašim trošilima i instalacijama prepustite ovlaštenim službama, nemojte sami improvizirati,
• provjerite jesu li boce s zapaljivim plinovima (propan-butan, acetilen) ispravno postavljene, sukladno uputama,
• priključnu cijev i redukcijski ventil pregledajte na nepropusnost kod svake izmjene boce. Nepropusnost se ispituje otopinom vode i detergenta za pranje suđa. Imajte na umu da neispravne plinske boce mogu propuštati plin i na varovima,
• kod svake promjene plinske boce, promijenite i brtvilo između boce i redukcijskog ventila.
• Ne izrađujte brtvilo sami, budući plin ima sposobnost razlaganja nekih gumenih tvari. Brtvilo kupite u ovlaštenoj prodavaonici.
• Ne držite plinsku bocu na suncu ili pokraj izvora topline niti kad je prazna.
• U plinskoj boci uvijek zaostaje određena količina plina te porastom temperature raste tlak.
• priključna cijev između trošila i plinske boce ima vijek trajanja, a novu nabavljajte u ovlaštenoj prodavaonici.
• Ne koristite cijev za vodu, budući plin ima sposobnost razlaganja neotpornih gumenih materijala.
• nastane li požar u stanu, iznesite plinsku bocu na otvoreno.
• Ako je plinska boca ostala u stanu gdje je požar, upozorite na to rukovoditelja vatrogasaca. Uslijed razvijanja topline u požaru, sadržaj će se zagrijati i može doći do eksplozije plinske boce.
• plinske bojlere koristite sukladno uputama proizvođača,
• plin iz plinske boce ne smije se pretakati u plinske spremnike vozila,
• Ukoliko plin počne izlaziti pod tlakom iz plinske boce i zapali se, ne trebate se bojati jer neće doći do eksplozije, zaštitite ruke i tijelo i zatvorite ventil na boci. Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite vodom. Zovite vatrogasce i ovlaštenu plinarsku službu.
• provjetravajte prostorije grijane plinskim pećima koje nisu priključene na dimnjake za odvođenje produkata izgaranja.
• Gorenjem plina troši se kisik iz prostorije. Ukoliko se grijana prostorija ne provjetrava, povećava se koncentracija plinova ugljičnog dioksida i ugljičnog monoksida. Udisanje tih plinova opasno je po život.
• prije dužeg izbivanja iz doma zatvorite plin na glavnom priključnom ventilu,
• prije distribucije plinu je dodan umjetni miris, kako bi se ispuštanje izvan
• instalacije ili boce moglo osjetiti mirisom.
• Ukoliko osjetite miris plina ODMAH:
• napravite propuh, evakuirajte ljude, ništa ne palite niti uključujte,
• zovite vatrogasce, po mogućnosti stavite objekt u beznaponsko stanje isključivanjem na glavnoj sklopki, ali izvan ugrožene zone,
• provjerite sigurnost propan-butan boca na čamcima i u kamp-kućicama.
• Nikada ne bacajte prazne boce raznih sprejeva (lakova, mirisa) u vatru.

 

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer