Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Upravitelj

Suvlasnici nekretnine su dužni poslove upravljanja nekretninom povjeriti upravitelju u skladu sa sklopljenim ugovorom. Upravitelj može biti fizička ili pravna osoba koja je upisana za obavljanje tih poslova. Upravitelj raspolaže sredstvima zajedničke pričuve i upravlja nekretninom u ime i za račun suvlasnika na temelju utvrđenog ugovora.

 

Dužnosti i ovlasti upravitelja

Svi poslovi upravitelja uređeni su Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Ugovorom o upravljanju. Upravitelj je dužan:

 • brinuti se da se zajednički dijelovi nekretnine održavaju u graditeljskom i funkcionalnom smislu koji se smatra nužnim za normalno korištenje
 • obavljati povremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sastaviti zapisnik
 • utvrditi visinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik
 • organizirati naplatu sredstava zajedničke pričuve
 • osigurati zajedničke dijelove i uređaje od rizika prema godišnjem programu
 • uzimati kredite i zajmove radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade
 • zastupati suvlasnike u postupcima pred sudom i drugim tijelima državne vlasti
 • raspoređivati druge troškove nekretnine na suvlasnike i naplaćivati dugovanja
 • obavještavati suvlasnike o obavljenim poslovima

 

Upravitelj se obvezuje organizirati popravak kvarova hitne naravi i to:

 • puknuće vodovodne instalacije
 • puknuće ili propuštanje kanalizacije
 • propuštanje u plinskom i toplifikacijskom sustavu

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

 • za pripremu potrošne tople vode,
 • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer