Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Jesu li stambene zgrade dužne isticati zastavu RH u dane blagdana?

Pitanja koja se tiču isticanja zastave Republike Hrvatske uređuje Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te o zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske. Njime je propisano da se zastavom Republike Hrvatske predstavlja Republika Hrvatska i izražava joj se pripadnost, a zastava se rabi u skladu s odredbama tog Zakona na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Zastava Republike Hrvatske može se rabiti samo u obliku i opisu koji su utvrđeni Ustavom i uređeni Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te o zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN 55/90, 26/93 i 29/94 – u nastavku: Zakon), a na zastavi Republike Hrvatske ne može se ništa mijenjati. Iznimno, Zakon dopušta ako je statutom ili drugim propisom pravnih osoba predviđeno, dijelovi zastave Republike Hrvatske mogu se rabiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Zakon zabranjuje javno isticanje dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene zastave Republike Hrvatske, a uporaba zastave Republike Hrvatske slobodna je u umjetničkom i glazbenom stvaralaštvu i odgojno-nastavne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Sam opis zastave Republike Hrvatske uređen je člankom 10. Zakona dok se, prema članku 11., zastava Republike Hrvatske ističe:

  1. stalno na zgradama svih državnih organa
  2. u dane praznika Republike Hrvatske
  3. u dane žalosti u Republici Hrvatskoj i vije se za trajanja žalosti na pola stijega
  4. u drugim prilikama utvrđenim zakonom.

Pokušajmo navedeno u ovoj odredbi primijeniti na stambene zgrade, koje se ovdje izrijekom ne spominju. Povod za ovu analizu je u praksi primijećeno postupanje da se suvlasnici putem predstavnika suvlasnika upuštaju u nabavu i postavljanje opreme na kojoj će se izvjesiti hrvatska zastava, budući da su im na to, kao obavezu, ukazali upravitelji zgrade. Neki suvlasnici se tome protive, smatrajući da stambene zgrade nisu dužne isticati hrvatsku zastavu u dane blagdana.

Jesu li stambene zgrade dužne isticati hrvatsku zastavu u dane blagdana (što, dakle, podrazumijeva i trošak nabavke zastave i opreme za njezino isticanje te postavljanje) ili ne? U članku 11. navodi se da se zastava Republike Hrvatske ističe stalno na zgradama svih državnih organa. Dakle, nesporno je da je dužnost svih zgrada državnih tijela imati stalno izvješenu zastavu Republike Hrvatske (primjerice, zgrada Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske itd.). Nadalje, hrvatska zastava se prema istoj odredbi ističe (za one koji imaju pravo izbora – može, ali ne mora) u dane praznika Republike Hrvatske te u dane žalosti u Republici Hrvatskoj i vije se za trajanja žalosti na pola stijega, a ističe se i u drugim prilikama utvrđenim zakonom (a to su prema odredbama Zakona: javni skupovi - politički, znanstveni, kulturno-umjetnički, sportski i drugi) koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova, te  u drugim prilikama (npr. na svadbi), ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama Zakona.

Dakle, u članku 11. Zakona nema uporišta za tvrdnju da su stambene zgrada dužne izvjesiti hrvatsku zastavu u dane blagdana, a nema niti drugog propisa koji bi tako nešto propisivao.

Stoga možemo zaključiti da je isticanje hrvatske zastave na ili ispred stambene zgrade mogućnost, a ne obveza propisana Zakonom. Hoće li se ta mogućnost pretvoriti u stvarnost, trebali bi odlučiti suvlasnici stambene zgrade, većinom glasova.

Ius –info

 

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer