Vlasnici - suvlasnici stambene zgrade

Vlasnici nekretnine mogu biti pojedinačni vlasnici ili suvlasnici nekretnine. Pod nekretninom podrazumijevamo zemljište i ono što je s njime trajno povezano, a može se nalaziti u razini, ispod razine ili iznad razine zemlje. Da bi postojao potpuno uređen suvlasnički odnos na nekoj nekretnini potrebno je utvrditi tko je vlasnik kojeg posebnog dijela zgrade, a što spada pod zajedničko vlasništvo.

Posebni dio neke nekretnine može biti stan, poslovni prostor, garaža, a zajednički dio je npr. krov, stubište, dizalo, fasada

Prava i obveze vlasnika - suvlasnika

Suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju, dužni su odrediti osobu koja će obavljati poslove zajedničkog upravitelja i osnovati zajedničku pričuvu. Oni odlučuju o svim pitanjima koja se tiču zajedničkih dijelova i uređaja zgrade sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Međuvlasničkog ugovora i ostalih propisa.

Suvlasnici donose odluke o poduzimanju poslova redovite uprave i izvanrednih poslova u pisanom obliku s tim da međusobne odnose mogu odrediti pisanim sporazumom.

Poslovi redovite uprave vlasnika stambene zgrade podrazumijevaju:

 • godišnji ili višegodišnji program održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
 • godišnji plana prihoda i rashoda zgrade
 • prihvaćanje godišnjeg izvješća o radu
 • stvaranje primjerene zajedničke pričuve
 • uzimanje zajmova zbog pokrića troškova održavanja koji nisu pokriveni pričuvom, a potrebni su za obavljanje poslova urednog održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od jedne godine
 • osiguranje zgrade
 • imenovanje i opoziv predstavnika suvlasnika
 • imenovanje i opoziv zajedničkog upravitelja
 • imenovanje i opoziv nadstojnika
 • određivanje kućnog reda
 • iznajmljivanje i davanje u zakup te otkazivanje stanova i drugih samostalnih prostorija na kojima nije uspostavljeno etažno vlasništvo
 • odluke o ostalim poslovima koje predloži upravitelj ili najmanje 1/3 suvlasnika

 

Odluke o poduzimanju redovnih poslova upravljanja smatraju se donesenim kada se za njih izjasne suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova. Za donošenje odluka o poduzimanju izvanrednih poslova upravljanja potrebna je suglasnost svih suvlasnika.

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?