Zajednička pričuva

Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih vlasnika nekretnine. Ona je namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.

 

Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi suvlasnika. Stvaranje primjerene zajedničke pričuve za predvidive buduće troškove je posao redovite uprave. Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojeg suvlasnika. Troškove za održavanje i poboljšavanje nekretnine te doprinose za zajedničku pričuvu snose svi suvlasnici razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima. Suvlasnici su dužni uplaćivati sredstva mjesečno na u tu svrhu otvoren račun prema programu i to najmanje u visini koja odgovara 0,54% vrijednosti njihovog posebnog dijela godišnje.

 

Prema Uredbi o održavanju zgrada, sredstva zajedničke pričuve, suvlasnici nekretnine koriste za:

- redovito održavanje zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine (ličenje i bojanje zidova, popravak pročelja, održavanje rasvjete i drugih uređaja, redoviti servisi dizala, čišćenje dimnjaka i ostalo)

- redovito poboljšanje zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine

- hitne i nužne popravke zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine

- osiguranje nekretnine

- zamjenu postojećih i ugradnji novih zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine

- otplatu zajma

- poslovanje upravitelja nekretnine

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?