Komunalni redari globit će sve koji otpad ne razvrstaju

Jedinice lokalne samouprave trebaju do kraja siječnja donijeti odluku kojom će se definirati fiksni i varijabilni dio računa za odvoz smeća. Od 1. studenoga stupa na snagu Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koju je Vlada donijela krajem svibnja ove godine, a prema kojoj u cijeloj Hrvatskoj postaje obvezno odvojeno prikupljanje otpada.

Od srijede jedinice lokalne samouprave imaju rok od tri mjeseca da donesu odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. A tom odlukom treba definirati koliki će udio u cijeni odvoza otpada za kućanstva imati fiksni troškovi komunalnih tvrtki, a koliki će biti varijabilni dio koji će ovisiti o količini otpada. Također, morat će se odrediti i visina ugovorne kazne za one koji ne budu odvajali otpad ili ga budu odlagali na neprimjerena mjesta. Komunalne će tvrtke uza sve to morati osigurati kućanstvima spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, u načelu tri spremnika – za miješani, biorazgradivi i reciklabilni otpad.

Troškovi hladnog pogona No nijedan grad i općina još nisu donijeli te odluke. Stručna suradnica u Udruzi gradova, savjetnica za zaštitu okoliša u Hrvatskoj udruzi stanara i suvlasnika zgrada te članica Vijeća udruženja komunalnoga gospodarstva pri HGK, Sonja Polonijo kaže da su neke jedinice lokalne samouprave počele raditi na donošenju tih odluka, no ističe da to nije nimalo jednostavan posao jer je svaka od njih imala dosad svoj sustav.

Ona tako kao problem navodi primjer ugovorne kazne, koja dosad nije postojala, a koju bi trebali naplaćivati komunalni redari, ali za to nisu obučeni i time dobivaju gomilu novog posla. Inače, u europskim zemljama te ugovorne kazne iznose i nekoliko stotina eura. Varijabilni dio cijene odvoza otpada pak donijet će problem ilegalnog odlaganja kao i to da će neki svoje smeće odlagati u tuđe spremnike. To je sve posao za komunalne redare, ističe Polonijo. Gradovi i općine usto moraju odrediti i fiksni iznos obvezne javne usluge, a kojim će se financirati hladni pogon komunalnih poduzeća.

Naime, iako će odlaganje otpada u reciklažna dvorišta za korisnike biti besplatno, Polonijo ističe da će se troškovi tih dvorišta pokrivati iz fiksnog dijela. Objašnjava da jedinice lokalne samouprave nemaju ni sve potrebne podatke o korisnicima i da bi sad u nekoliko mjeseci morale nabaviti kante s čipovima ili barkodovima, sagraditi reciklažna dvorišta. A sve to košta. No sve se to može sufinancirati iz fondova EU, a za što su ostvarene pretpostavke donošenjem plana gospodarenja otpadom početkom ove godine. Sad općine i gradovi moraju donijeti svoje planove gospodarenja otpadom usklađene s državnim planom.

Polonijo kaže da je javni poziv za sufinanciranje reciklažnih dvorišta otvoren, a očekuje se da će krajem godine biti otvoren i javni poziv za sufinanciranje nabave kanti odnosno spremnika. Računi za odvoz smeća zbog novog sustava bi mogli biti veći, no Polonijo ističe da će usluga odvoza smeća poskupjeti ako gradovi i općine budu vlastitim sredstvima kupovali spremnike. No bude li to sufinancirano iz fondova EU, ne bi trebalo doći do povišenja cijena.

Sustav odvojenog prikupljanja otpada ipak neće zaživjeti u sljedeća tri mjeseca jer za gradnju infrastrukture i edukaciju ljudi potrebno je puno više vremena, a kako kaže Polonijio, to ne ide preko noći. Javni pozivi u tijeku U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kažu da će pravodobno obavijestiti javnost o tome koje se jedinice lokalne samouprave ne pridržavaju svojih obveza iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Što se tiče EU sufinanciranja projekata u gospodarenju otpadom, u Ministarstvu naglašavaju kako su javni pozivi za gradnju reciklažnih dvorišta i sanacije odlagališta u tijeku, a u pripremi su i pozivi za nabavu spremnika, sortirnice i kompostane.

Večernji.hr