Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Bez ikakvih sankcija nepovratno troše tisuće kuna iz pričuve

Zbog samovolje i pronevjere novca za predstavnike suvlasnika nužna je uspostava kontrolnog mehanizma – stambena inspekcija. Kako dokinuti kaos koji vlada u brojnim stambenim zgradama kada je u pitanju upravljanje i održavanje, a u iščekivanju novog “stambenog” zakona – aktualni je predmet rasprave u koju su se uključili i Osječani.

Prije svega suvlasnici stambenih zgrada koji se godinama bore protiv samovolje predstavnika suvlasnika, ali i onih koji zbog privatnih interesa svakodnevno bojkotiraju odgovarajuću brigu o zajedničkoj nekretnini.

O problematici zbog koje se nestrpljivo očekuje “Zakon o upravljanju i održavanju zgrada”, razgovaralo se i u sklopu okruglog stola “Upravljanje i održavanje zgrada”, koji su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada, Udruženje upravljanja zgradama-HGK i Novi informator d.o.o., a na kojemu je sudjelovao i državni tajnik mr. sc. Željko Uhlir, predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te brojnih javnih ustanova. Svi s jasnim ciljem – izrada novog zakona mora privatni prostor stambenih zgrada učiniti manje “privatnim”, a njegovo provođenje mora se osigurati institutom tzv. “stambene inspekcije”.

Gorući problemi

“Odredbe važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te uredbe o održavanju zgrada koje reguliraju održavanje i upravljanje stambenim zgradama donesene su prije 22 godine, i kroz cijelo to vrijeme nedostatno pokrivaju situacije iz stvarnog života u stambenim zgradama, pa je došlo krajnje vrijeme za donošenje takvog zakona koji će na jedinstven način regulirati materiju stanovanja u zgradama”, zaključeno je.

O tome što se točno događa u stvarnom životu te na koji način nepostojanje jedinstvenog propisa koji definira upravljanje i održavanje zgrada utječe na svakog suvlasnika, progovaraju iz osječkog Udruženja stanara. Riječ je o dugogodišnjim gorućim problemima koji izvorište imaju u nepostojanju sankcija za predstavnike suvlasnika koji svoj posao ne obavljaju sukladno ovlastima.

Nema kontrole

“Ni u jednom od brojnih propisa koji uređuju stambenu problematiku u Hrvatskoj nisu definirane sankcije za predstavnike suvlasnika koji prekoračuju svoje ovlasti na štetu ostalih suvlasnika, kao ni kontrolni mehanizmi koji bi ih u tome trebali sprječavati. To je stvorilo situaciju da ima dosta predstavnika suvlasnika koji to koriste na način da samovoljno troše novac iz pričuve. Naime, u većim zgradama s mnogo stambenih jedinica, gdje je uistinu problem skupiti na jednome mjestu većinu koja bi odlučivala o trošenju baš svake kune iz pričuve, suvlasnici se običavaju dogovarati da predstavnik suvlasnika može do određenog iznosa trošiti novac iz pričuve bez da za to dobije dopuštenje od ostalih suvlasnika. Riječ je obično o iznosima do 1000 kuna namijenjenih za primjerice promjenu žarulja, ili neke druge sitne popravke. No, iz tog “običaja” proizišla su dva problema. Jedan je da predstavnici u takvim zgradama, a koje su ostali suvlasnici ovlastili da primjerice troše samostalno do 1000 kuna, prekorače taj iznos, ili krenu trošiti višekratno iznose do 1000 kuna, ali neopravdano i/li pod sumnjivim okolnostima. A drugi je problem taj da su si za pravo uzeli trošiti do 1000 kuna bez dodatnog odobrenja ostalih suvlasnika, čak i predstavnici suvlasnika u malim zgradama, primjerice od samo šest stanova, gdje se suvlasnici bez većih problema mogu okupiti i zajednički odlučivati o svakom trošku”, objašnjava predsjednica Udruženja stanara Vlasta Auguštin te dodaje da kada već dođe do ovakvih situacija suvlasnici nemaju instrument koji bi automatski sankcionirao predstavnika suvlasnika koji neovlašteno troši njihov novac.

Ivana Solar

Kako se zaštititi do donošenja zakona?

Predstavnik suvlasnika obvezan je redovito izvještavati suvlasnike o svim pitanjima važnim za upravljanje, uključujući osobito upravo pitanja vezana uz trošenje sredstava pričuve. Ako postoji sumnja u nepravilnosti suvlasnici bi trebali od predstavnika zatražiti da podnese pisano izvješće o svom radu. Također valja znati da svaki suvlasnik zgrade ima pravo na uvid u godišnje financijsko izvješće koje je dužan predočiti i upravitelj zgrade, a iz kojega su razvidni prihodi, rashodi i stanje pričuve. U slučaju da se sumnja u pravilnost rada, tada od predstavnika suvlasnika treba zatražiti polaganje računa.

Apsurd

“Apsurd je da propisi definiraju prava i obveze predstavnika suvlasnika, ali da su to propisi bez sankcija. Nema suvlasnika stambene zgrade koji ne vapi za time da se formira zakon koji bi jasno propisao kazne za ovakve situacije”, zaključuje Vlasta Auguštin iz Udruženja.

Ni jednim propisom nisu definirane sankcije za predstavnike suvlasnika koji prekoračuju svoje ovlasti

usgos

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer