Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Zašto će gradovi tek imati ogroman problem s glomaznim otpadom

Zakon o gospodarenju otpadom predvidio je da su reciklažna dvorišta dužna bez naknade zaprimati glomazni otpad od građana (korisnici usluge kategorije kućanstvo), dok glomazni otpad od tvrtki (korisnici usluge nekućanstvo (pravne osobe)) nisu dužna zaprimati. I to je problem jer, kada se zatvore odlagališta otpada, vrlo vjerojatno će šume postati 'rješenje tog problema'. 

Pravne osobe takvu vrstu otpada mogu predavati uz plaćanje tvrtkama koje imaju sve potrebne dozvole. A navedene tvrtke pak nisu dužne, iako imaju dozvolu, preuzeti po pozivu glomazni otpad od pravnih osoba. Problem se javlja u trenutku kada tvrtka nije zainteresirana za preuzimanje otpada od određene pravne osobe koja tada nema rješenje za zbrinjavanje te vrste otpada.

Prema Zakonu o gospodarenju otpadom nadzor nad pravnim osobama vezano uz postupanje s otpadom provodi inspekcija zaštite okoliša, a ne komunalno redarstvo, pa se postavlja pitanje kako će trenutačni broj inspektora moći kontrolirati pravilno postupanje s glomaznim otpadom svih pravnih osoba u Hrvatskoj.

Zabrinjavajući podatak

U 2021. godini na razini RH sakupljeno je 129.086 tona glomaznog otpada. Od ukupne količine glomaznog otpada

  • 88,8 posto je odloženo na odlagališta
  • 1,7 posto privremeno uskladišteno
  • samo je 9,5 posto reciklirano

Taj podatak je zabrinjavajući pogotovo ako znamo da sastav glomaznog otpada u najvećoj mjeri čine reciklabilni materijali, te nam brojke ukazuju da se više od 70 posto glomaznog otpada može reciklirati i koristiti u proizvodnom procesu.

Počinje problem

Također, odlagališta otpada će se zatvoriti, a Centri za gospodarenje otpadom neće preuzimati tolike količine glomaznog otpada koje će postati problem jedinicama lokalne samouprave. Stoga je potrebno hitno povećati trenutne kapacitete za obradu/recikliranje glomaznog otpada u Republici Hrvatskoj kako se u trenutku zatvaranja odlagališta ne bi dogodilo da šume kao ilegalna odlagališta postanu rješenje tog problema.

Jedinice lokalne samouprave morat će osigurati predobradu glomaznog otpada kako bi se maksimalno izdvojile sve korisne reciklabilne frakcije glomaznog otpada i smanjila količina otpada na odlagalištima.

Moguća je i izgradnja mreža Centara za ponovnu uporabu u kojima bi se prikupljali razni predmeti direktno od posjednika (građana, pravnih osoba) i nakon provjere i manjih prepravaka vraćali na tržište kao rabljeni proizvodi. Ovakav oblik poslovanja predstavlja aktivnost sprječavanja nastanka otpada, što je temelj hijerarhije postupanja s otpadom.

Treba nova regulativa

Država bi glomazni otpad trebala klasificirati kao posebnu kategoriju otpada i uključiti ga u sustav proširene odgovornosti proizvođača. Na taj način proizvođači te vrste otpada plaćali bi naknadu za stavljanje na tržište proizvoda od kojih nastaje otpad.

O problemima u gospodarenju glomaznim otpadom govorit će se još dugo pogotovo nakon što se, kako je i navedeno, zatvore odlagališta otpada. Stoga, preporuka jedinicama lokalne samouprave je da što hitnije krenu u rješavanje ovog gorućeg problema kroz određene načine predobrade otpada kako bi se dobilo što više frakcija otpada koje će se predati na daljnju oporabu.

Zgradonačelnik

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer