Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Uredba o zbrinjavanju komunalnog otpada nije nalog za povećanje cijene javne usluge

Od stupanja na snagu Izmjena i dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom u jesen prošle godine, JLS u Hrvatskoj, kao odgovorne za organizaciju prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada na svom području i firme koje pružaju uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, iznalaze načine i modele kako bi povisili cijenu te javne usluge.

Nijedna JLS nije do sada iskazala nezadovoljstvo što Uredba, a posebno najnovije izmjene i dopune nisu usklađene sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, što im je obveza, nego u pravilu podižu cijenu javne usluge, jer evo moraju razvrstavati otpad.

Otpad razvrstavaju potrošači i to na način da moraju platiti to što razvrstavaju otpad. Razvrstavanje otpada se ne stimulira kod potrošača.  Uredba sada čak sadrži i formulu za izračun cijene odvoza, pa se i to izvrće, a Zakon je savršeno jasan. Zbrinjavanje otpada se vrši po načelu „onečišćivač plaća“, a plaća se prema količini predanog/preuzetog otpada. Znači pružatelj usluge je dužan evidentirati svako preuzimanje otpada (vrstu, vrijeme, količinu i od koga). To ne radi nijedna firma u Hrvatskoj. Svi se vežu za broj prolazaka kroz ulicu (ili selo) i volumen kante ili vrećice koju je odredila JLS kao mjernu jedinicu.

Na to Državni inspektorat RH i ostala tijela javnog nadzora šute.

Uveden je ponovo paušal kojeg Direktive EU ne poznaju, ali hrvatski zakonodavac se dosjetio da se paušal može reći i „minimalna cijena javne usluge“ koja čini u nekim JLS i 80% ukupne cijene.

Posljedice takvog „zbrinjavanja“ komunalnog otpada su dodatno osiromašivanje potrošača, a u ovom trenutku MPH smatra daleko značajnije je što se ne stvara tržište komunalnog otpada. U Hrvatskoj je otpad, osim časnih izuzetaka zbrinjava po zagrebačkom modelu: „pokupi smeće po gradu i odvezi na Jakuševec“.  Takav model nikako se ne može svrstati u održivo gospodarenje otpadom. Otpad je preskup da bi bio smeće!

JLS se pravdaju da je za povećanje cijene javne usluge kriva Vlada RH, jer je tako odredila Uredbom, što nije istina. Cijenu definiraju firme, a odobravaju JLS. Način obračuna definiraju JLS.

Sve JLS u Hrvatskoj moraju imati savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga u čijem sastavu moraju biti predstavnici udruga za zaštitu potrošača ako djeluju na regionalnoj razini, te MPH poziva sve predstavnike udruga za zaštitu potrošača, da ne prihvaćaju megalomanska obrazloženja firmi i JLS za povećanje cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te da ako su nadglasani u savjetodavnim tijelima traže da se njihov stav, mišljenje i glas unese izdvojeno u Zapisnik.  U protivnom će se JLS skrivati iza mišljenja savjetodavnog tijela i potrošača članova tog tijela, da bi Pilatovski oprali ruke, za dodanu pljačku potrošača.

MPH

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer