Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Konkurentno tržište jamac je kvalitetnog održavanja i unapređenja zgrade

U poštenom natjecanju, na dobro postavljenom konkurentnom tržištu, koristi ima krajnji korisnik usluga, u ovom slučaju su to Suvlasnici, jer time dobivaju najbolju kvalitetu proizvoda i usluga, najpovoljniju cijenu, najveću brzinu usluge i dobre garancije; najbolje riješenu tržišnu trilemu. Također, u takvom okruženju prosperiraju i svi drugi participanti; od zakonodavca i politike do Upravitelja i izvođači radova, jer u natjecanju svi uče jedni od drugih i svi kroz to postaju bolji – konkurentniji, unapređuju svoje standarde.

Proces upravljanja u konkurentnim transparentnim tržišnim odnosima u demokracijama

Suvlasnici su donositelji odluka vezanih za njihovu imovinu i njeno održavanje, a svi ostali u lancu su izvršitelji, te ih Suvlasnici plaćaju za njihove usluge. U direktnoj komunikaciji i suradnji svih Suvlasnika i 'Upravitelja zgrade', na bazi jasnog, kvalitetnog pravednog međusobnog Ugovora o upravljanju zgrade, grade se i unaprjeđuju poslovni odnosi između Suvlasnika i Upravitelja Zgrade. Time se razvija i njihovo uspješno partnerstvo, na obostranu korist. Suvlasnici tako stječu pouzdanog i osposobljenog Upravitelja, koji svojim dobrim rezultatima rada na njihovoj zgradi, i drugdje, gradi svoju stručnu ekspertizu te dobro razumijevanje specifičnosti potreba dotičnih Suvlasnika, te tako, zbog zadovoljstva Suvlasnika, on dobiva njihovo povjerenje i postaje njihov preferirani partner za dugoročnu suradnju. Upravitelj u takvim kvalitetnim poslovnim odnosima stalno dobiva pravovremene naredbodavne i povratne informacije od Suvlasnika, te kroz to dobiva jasne jake i slabe tržišne signale, na bazi kojih može nadograđivati svoje poslovne procese i procedure, izgrađivati svoje strategije razvoja poslovanja firme.

U radu u liderstvu i menadžmentu naše međunarodne 'Superstar' korporacije od vitalne važnosti je bilo prepoznati informacije na tržištu (razlikovati ih od dezinformacija ili pak pukih podataka bez značenja), prikupljati informacije, interpretirati ih, pretvoriti ih u poslovnu vrijednost za firmu, interno komunicirati informacije, planirati scenarije, provesti strateško planiranje, donijeti odluke i osigurati njihovo izvršenje.

Takva suradnja biva jaka referenca Upravitelju za njegove nove poslove upravljanja korisna je za širenje i jačanje njihovog biznisa izvršnog upravljanja zgradama i povećanje njihovog udjela tržišta.

U okvirima zakona, za postizanje takve suradnje, koja rezultira efikasnim, kvalitetnim, preventivnim i promptnim izvođenjem redovnih i izvanrednih radova i usluga, svakako je neophodna suverena tehnička stručna sposobnost Upravitelja zgrade (dokazana kroz njihove reference na tržištu) i njihove superiorne menadžerske vještine dokazane na konkurentnom tržištu. Suvlasnici pak moraju biti u stanju demokratski odlučivati o održavanju i unapređenju svoje imovine, jer samo vlasnici/Suvlasnici smiju o njoj odlučivati, a ne netko drugi.

Suvlasnici stoga moraju dobivati kvalitetne i racionalne informacije (koje sadrže u sebi rezultate eksperimenta, prakse i dokaza), kao metodu utjecaja koja koje će ih zapravo ujedinjavati u većinu i čak u potpunu suglasnost. Svaka racionalna osoba ne poriče ono što joj je očito, pa stoga zdrav razum i znanje pojedinaca (stručno, bazirano na iskustvenim znanjima i praksi) ujedinjuje ljude u mišljenju, u zaključcima i u uvjerenjima. U području razuma, u metodi utjecaja uvjeravanjem, ti stručni ljudi koriste čvrste argumente (prijedlozi i obrazloženja) kojima nastoji uvjeriti Suvlasnike u ispravnost svojih prijedloga i vjerovanja da mu se ostali u tome priključe.

Odluke ponekada treba donijeti brzo, a ponekada je esencijalno da se koriste ekspertna znanja, a ponekada čak oboje istovremeno. Praksa pokazuje da je dobro za takve situacije kada treba donijeti brze stručne odluke da Suvlasnici osnuju svoje Vijeće Suvlasnika, koje se sastoji od dva do tri eksperta iz tehničkih znanosti među Suvlasnicima, ako takvih ima.

No, česte su i situacije kada ljudi nisu u stanju ili nisu voljni biti objektivni i te nisu voljni donositi odluke na bazi činjenica. Tu ljudi probleme vide kao subjektivne, o kojima neki među njima imaju jaka intuitivna mišljenja, osobne percepcije i/ili apriorne stavove.

Realnost je da na nas ljude veći utjecaj (u svakom slučaju brži) imaju naši osjećaji i naše percepcije nego naš razum (DH). Zato nije ni čudo da je tako utjecajan 'halo efekt', te da elokventni ljudi, ljudi koji nemaju znanja, imaju veći utjecaj na ljude nego ga imaju eksperti koji nisu elokventni u toj mjeri (već njihova djela i postignuća i stručna metrika uvjerljivo govori o njima i njihovim znanjima ). To je velika opasnost i šteta za društvo, pa ljudi trebaju postići imunitet prema praznoj elokvenciji bez sadržaja i bez relevantnih argumenata i dokaza (BR). No, od velike koristi je da eksperti, koji nisu dovoljno elokventni, porade na svojoj elokvenciji (koristeći jednostavnu terminologiju kako bi bili svima od interesa razumljivi) te da oni mjerodavno i odgovorno zauzmu platforme utjecaja i komunikacije što je iznimno važno za sve demokratske procese i samoodržanje demokracije, prosperiteta i sigurnosti, te omogućavanje traženja i nalaženja sreće svakog pojedinca u njoj.

Karakteristike i prednosti slobodnog konkurentnog tržišta

'U natjecanju/konkurenciji, individualna ambicija služi općem dobru' (AS)

Konkurencija je mehanizam za izbjegavanje samovoljeSlobodno tržište ne dozvoljava pljačke, ucjene i prevare kupaca, već prisiljava prodavače (bez obzira na njihovu veličinu i moć) na suradnju sa svim svojim kupcima (od pojedinaca do većih i velikih grupacija) na pošten način. To se događa u uređenju 'suosjećajnog kapitalizma' (NM), gdje zakonodavac i državna administracija određuju i osiguravaju pravedno raspoređivanje rizika na tržištu, vodeći računa da time oni sami ne postaju uzročnici njihovih gomilanja, pogotovo ne kod onih koji na njih imaju najmanji utjecaj. Dakle, državna administracija ne diktira i/ili bira pobjednike i ne preferira nikoga za dobivanje poslova i u zaštiti od rizika i odgovornosti. Tendencija svakog natjecanja je da jednom pobjednik postaje time još jači u odnosu na svoje konkurente, te da tako on sve više raste u odnosu na druge, do postizanja svog monopola (na čisto natjecateljski način i/ili kroz razne forme udruživanja i /ili eliminiranja). Ta jasno uočena tendencija se u USA blokira 'Antitrust laws' već od 19. stoljeća. U Republici Hrvatskoj je sada na snazi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, koji je baziran na odgovarajućem zakonu EU.

U cjelokupnom uspješnom djelovanju državne administracije sadržane su i inicijative i prilike koje ona nudi, te zakonski okviri koji osiguravaju poštenje, transparentnost i pravednost. To je platforma na kojoj se natječu ideje, tehnologije, industrije, politike, liderstvo, menadžment, poslovni modeli, financijski i ekonomski modeli, pravne postavke i društvene preferencije. Tu svi uče jedni od drugih, svi napreduju i društvo se ubrzano razvija i prosperira. U natjecanju ideja, politika, inovacija, svi evoluiraju i postaju bolji.

Po prvi puta u povijesti, upravo je ovakav princip bio dao održivi ekonomski rast, a to se dogodilo u LIO državama svijeta.

Transparentna, efikasna, brza i jasna komunikacija između Suvlasnika i 'Upravitelja zgrade', potpomognuta posredovanjem njihovog dostupnog, također transparentnog i učinkovitog 'Predstavnika suvlasnika', osnažuju prava i moć svih Suvlasnika. Time si Suvlasnici osiguravaju da su isključivo oni sami donositelji svih odluka važnih za održavanje njihove zgrade te da uživaju i prednostima slobodnog konkurentnog tržišta. Na tom slobodnom, dobro postavljenom konkurentnom tržištu se kod Suvlasnika za posao međusobno natječu brojni registrirani 'Upravitelji zgrade', a također i ponuđači proizvoda i usluga. Tu Suvlasnik ima koristi (najbolja kvaliteta, cijena, brzina i garancije za usluge) ali također imaju koristi i svi drugi participanti, od zakonodavca i politike, Upravitelja i izvođači radova jer u natjecanju svi uče jedni od drugih i svi kroz to postaju bolji - konkurentniji.

Dobar 'Upravitelj zgrade' će kvalitetno provoditi odluke Suvlasnika te Suvlasnicima promptno slati i potvrde da je postupio prema tim odlukama, slati Suvlasnicima i svoje dobre prijedloge o iskustvima i najboljim praksama i sve druge relevantne informacije od interesa Suvlasnika.

'Win-Win' , 'Positive sum game' situacija

Konkurencija doduše uzrokuje i nejednakost, no u principu, ona daje moć u ruke kupcima pojedincima naspram snažnih korporacija, ponuđačima proizvoda i usluga. Primjer USA dokazuje da se može ostvariti sustav koji je podjednako dobar i za kupce i za prodavače (za velike i male). To je i odvojilo USA od ostatka svijeta (PT). Zato se na Zapadu i govori o principijelnim vrstama ugovorima: 'Positive sum game' i 'Zero sum game'. Taj princip govori o odnosima između kupaca i prodavača, o izgradnji obostranog povjerenja, što je motivator za stalnu potragu za unapređenje proizvoda, usluga i odnosa, biznis modela suradnje, za stalni rast vrijednosti u društvu, za pojedince i za cijelo društvo.

U 'Positive sum game' ili 'Win-win', ugovor je takav da zadovoljava obije strane u ugovoru. Obije strane pobjeđuju, jer pregovorima postižu ono što je svakoj od strana najvažnije, a brojne stavke su različite važnosti za stranke u ugovoru. U 'Zero sum game' jedna strana dobiva, a druga gubi. Dobiva prodavač na račun kupca (ne znam za nikakav drugačiji primjer), jer on je i stručan i dobro pripremljen, a jasno je da će tom prednošću nastojati maksimizirati svoju dobit i maksimalno se zaštititi od rizika, te ih prebaciti na druge. No, dugoročno, ni za njega takav ugovor i odnosi koji iz njega proizlaze neće biti dobri. Konkurentna tržišta su dinamična, a partnerski odnosi (a ne prevare i nepravedni odnosi) daju stabilnost i dobre strateške perspektive. Slobodno konkurentno tržište je dinamično, izmjenjuju se dominacije 'Sellers’ market' i 'Buyers’ market' (što smo u svom radu u korporaciji na tim tržištima jasno vidjelo i suočavali se s time).

Kroz direktnu suradnju s donositeljima odluka - Suvlasnicima, Upravitelj stječe pouzdanog i zadovoljnog poslodavca, što mu je od vitalne važnosti za održavanje i rast svog udjela tržišta. 'Upravitelji zgrada' se na tržištu pozicioniraju i vrednuju prema zadovoljstvu klijenata (Suvlasnika). U kvalitetnoj suradnji donositelja odluka - Suvlasnika i izvršitelja odluka - Upravitelja, obje strane dobivaju, to je 'Positive sum game', 'Win-Win' situacija.

Liderstvo i menadžment svakog Upravitelja koji gleda dugoročno i čija je strategija stabilnost i rast njihove tvrtke, maksimalno će se potruditi da svojim kvalitetnim uslugama služi Suvlasnicima i njihovim interesima, te da kroz to raste njihovo međusobno povjerenje i da razvijaju bliske profesionalne partnerske odnose. Suvlasnici za svoje novce dobivaju kvalitetne usluge održavanja i nadgradnje zgrade, dobre podloge za donošenje kratkoročnih i dugoročnih strateških planova, te akcijskih planova i njihove provedbe, uz maksimalnu transparentnost i odgovornost svih izvršitelja , što jako pridonosi jednostavnim kvalitetnim međusobnim odnosima između samih Suvlasnika, što je također jako važno Suvlasnicima za njihov kvalitetni suživot u njihovoj zgradi.

Korupcija, lobiranje, propaganda i reklamiranje.

Izvođači radova, pogotovo onih većih, se na tržištu međusobno natječu svojim ponudama Suvlasnicima, kako bi ih ovi izabrali i/ili zahtijevali da ih Upravitelj uvrsti na listu potencijalnih izvođača poslova, te eventualno ih postavili u preferirani položaj. Tu ne djeluje samo 'nevidljiva ruka tržišta' (AS). Lobiranje, propaganda i reklamiranje uglavnom su sastavni dio marketinga tih davatelja usluga na konkurentnom tržištu. Zakonodavac daje okvire u kojima se definira i ograničavaju ta djelovanja.

U mojoj praksi, u 'Biznis Developmentu', u Marketingu, sami smo istraživali tržišta, tržišne prilike, potencijalne klijente i njihove potrebe i preferencije, potencijal rasta tržišta, konkurenciju itd. Prema mom osobnom iskustvu rada sa najnaprednijih tržišta svijeta i najjače konkurencije, smatram da je aktivnost ovdašnjih ponuđača proizvoda i usluga još uvijek nedorasla modernom konkurentnom tržištu.

Mada i u najnaprednijim demokracijama s razvijenim slobodnim konkurentnim tržištima svi participanti se zariču u konkurentno tržište, ipak se svatko od njih zalaže da dospije u poziciju neke vrste monopola, barem na neko vrijeme, jer u monopolu su zarade najveće.

Više pročitajte na Zgradonačelnik

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer