Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Kako (legalno) platiti čistačicu za čišćenje ulaza?

Ekipi ZGRADOnačelnik.hr-a javila se predstavnica suvlasnika s pitanjem - kako mogu (legalno) platiti čistačicu da čisti ulaz? To je, na prvi pogled, vrlo jednostavno pitanje. No odgovor je itekako kompliciran. 

Naime, postoji nekoliko načina: 

 • angažira se tvrtka za čišćenje (d.o.o.), potpiše se ugovor i redovito se plaća usluga
 • angažira se obrtnik(ca) koji se bavi čišćenjem i temeljem ugovora se plaća usluga
 • nažalost, moramo spomenuti i dio 'na crno' i 'na ruke' - kada susjed(a) čisti ulaze, a za to suvlasnik svaki mjesec izdvaja nekoliko desetaka kuna

A ugovor o djelu?

Naime, ako je osoba u mirovini ili možda zaposlena negdje, a želi čistiti svoj ulaz vikendom, da to bude po zakonu, može li je se angažirati tako da se potpiše ugovor o djelu? 

Nažalost, odgovor nije jednoznačan.  

 • Spomenuta Predstavnica suvlasnika nam se javila i napisala:  

Prije tri mjeseca otkazali smo Upravitelju našeg ulaza u stambenoj zgradi te smo odabrali novog Upravitelja. Stari upravitelj - državna tvrtka - plaćao je uslugu čišćenja čistačice, čiju smo visinu neto iznosa odredili natpolovičnom većinom, iz zajedničke pričuve temeljem ugovora o djelu.

Čistačica je u mirovini - prijevremena starosna mirovina - te su joj iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) rekli da može sklopiti takav ugovor o djelu. Novi Upravitelj - privatna tvrtka - odbio je plaćati čistačicu po ugovoru o djelu, tvrdeći da to nije u skladu sa Zakonom nudeći nam kao rješenje imenovanje čistačice zamjenikom predstavnika suvlasnika, kako bi mogao čistačici isplaćivati neto iznos za njenu uslugu čišćenja, preko ugovora o djelu.

Budući da imamo saznanja da mnogi upravitelji stambenih zgrada plaćaju uslugu čišćenja temeljem ugovora o djelu, ostali smo zatečeni ovakvim prijedlogom novog Upravitelja jer nam se čini da ni takav prijedlog nije u skladu sa zakonom. Zadovoljni smo s našom čistačicom i htjeli bismo je zadržati, ali ne znamo koji bi bio ispravan način plaćanja njene usluge čišćenja.

 • Upravitelj je na ovo pitanje odgovorio: 

Presuda Prekršajnog suda u Splitu kojom je izrečena kazna fizičkoj osobi koja je vršila čišćenje na isti način kako se predlaže. Navedeni prekršaj je utvrdio Državni inspektorat te je poslao prijavu nadležnom Prekršajnom sudu temeljem čega je i donesena predmetna presuda. Iako smo pisali žalbu, iz koje je jasno vidljivo da su svi porezi i prirezi uredno plaćani, gospođa je ipak počinila prekršaj iz čl. 10. st. 3. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. 

ZGRADOnačelnik.hr kontaktirao je iskusne odvjetnike koji su razmotrili tematiku - pravno, ali i u suradnji s revizorima i knjigovođama:

Ratio zakona je ležao u poreznim i ekonomskim određenjima:

 • neka radi i o sebi samo skrbi što više ljudi, i
 • neka se plaćaju dužni porezi

Odvjetnici smatraju da je model ugovaranja naknade za predstavnika suvlasnika, o kojem je pisao ZGRADOnačlenik.hr (OVDJEinicijalno primjenjiv i kao model ugovaranja usluge čišćenja zgrade.

Naime, način na koji je zgrada dužna ugovoriti čišćenje zgrade nije izrijekom propisan, što znači da je zgrada slobodna odnos s osobom koja čisti zgradu regulirati na bilo kakav zakonom dopušten način (dakle, uključivo i ugovorom o djelu).

Međutim, problem u ovoj stvari nije ni porezne ni ekonomske naravi, već je nastao uslijed nedorečenog propisaZakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, čiji je jedini cilj smanjiti 'sivu ekonomiju', ne uzimajući u obzir nikakve druge, pa ni zdravorazumske, aspekte života i rada.

Nažalost, to je rastući trend u našem sve više birokratiziranom okruženju.

Iz navedenog bi proizlazilo da je opisano angažiranje čistačice dopušteno po poreznim i općim pravnim propisima, ali da bi se po spomenutom zakonu možda moglo inzistirati na tome da čistačica bude zaposlena kod osobe koja ima registriranu djelatnost čišćenja ili ima svoj obrt i sl. (registrirana djelatnost).

Stoga bi, jedino iz praktičnih razloga, u ovoj pravno i životno apsurdnoj situaciji, možda bilo korisno da se udovoljava i zahtjevima iz prethodnog odlomka ove točke, tj. da osoba koja čisti bude zaposlena kod osobe koja ima registriranu djelatnost čišćenja ili ima svoj obrt i sl.

Nažalost, dok se sudska praksa ne ustali, bit će teško dati precizniji odgovor u ovoj situaciji, zaključuju odvjetnici. 

ZGRADOnačelnik.hr tražio je od Ministarstva gospodarstva i dorživoga razvoja tumačenje JOŠ JEDNE mogućnosti angažiranja čistačice - kroz model domaće radinosti i sporednog zanimanjaPROČITAJTE ŠTO JE DOMAĆA RADINOST I SLOBODNO ZANIMANJE.

Odgovor Ministarstva (skraćena verzija):

Odluku o tome da li se određena djelatnost može obavljati kao domaća radinost ili sporedno zanimanje, donosi nadležno upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu, ovisno o postojanju posebnog propisa koji propisuje ograničenja ili zabrane u obavljanju neke djelatnosti te nakon utvrđivanja da ista ne postoje, provjerava ispunjavanje svih zakonskih uvjeta za njihovo obavljanje, uključujući ispunjavanje posebnog uvjeta stručne osposobljenosti, odgovarajuće srednje stručne spreme i položenog majstorskog ispita, ako se radi o obavljanju djelatnosti s popisa vezanih obrta, propisanih Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).

Djelatnost čišćenja ulaza kod naručitelja usluge može se obavljati u institutu sporednog zanimanja pod pretpostavkom ispunjavanja navedenih uvjeta.

Zagrebački upravitelj GSKG na svojim je internetskim stranicama objavio (a što vrijedi za sve u HR):

U skladu s člankom 6. Zakona o zabrani sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011 i 66/2019.) fizičke osobe koje obavljaju djelatnost čišćenja stambenih zgrada dužne su navedeno prijaviti putem obrasca u odgovarajućem Uredu za gospodarstvo prema prebivalištu fizičke osobe.

Za registrirana sporedna zanimanja izdaje se rješenje o upisu sporednog zanimanja i odobrenje (u formi iskaznice). Ako na stambenoj zgradi djelatnost čišćenja obavlja fizička osoba koja nema navedeno Rješenje o upisu u sporedno zanimanje, prekršajnu odgovornost snose:

 • čistačica
 • predstavnik suvlasnika
 • upravitelj

Predstavnici suvlasnika bi o ovome trebali voditi računa jer Evidencija sporednih zanimanja nije objavljena online i jedina provjera se može napraviti uvidom u navedene dokumente ili traženjem potvrde Gradskog ureda za gospodarstvo. 

ZGRADONačelnik

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

 • za pripremu potrošne tople vode,
 • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer